kfvkyrkastoramalmStora Malm socken

Län: 1942 fastställdes gränsen, varvid delar av Porten och Västeråsen överfördes från Simonstorp i Östergötlands län till Stora Malm i Södermanlands län
Indelning: 1961 utbrutet Katrineholm
Pastorat: -1960 eget  1961 Stora Malm och Katrineholm
1962- Stora Malm och Östra Vingåker
Övrigt:  Katrineholm har sedan 1911 haft egen kyrkobokföring inom Stora Malm utan att  vara officiellt kbfd; födelser vid Kullbergska sjukhuset 1929-1960 införda i särskild födelsebok i Katrineholms kyrkoarkiv

Dataregister: Mantalslängder, Kyrkoräkenskaper, Domböcker.
Karta från 1677
STEFAN HAMMAR

Ur Stora Malm församling utbröts år 1961 Katrineholm (municipalsamhälle sedan 1883 och stad sedan 1917).

1942-06-19 fastställdes länsgränsen mellan Södermanland och Östergötland, varvid delar av Porten och Västeråsen överfördes från Simonstorp i Östergötlands län till Stora Malm i Södermanlands län.

1995 bröts Nävertorps församling ut ur Katrineholms församling och blev egen församling. Man bildade då ett pastorat tillsammans med Östra Vingåker (som tidigare utgjort pastorat tillsammans med Stora Malm.)

Den nya mindre Katrineholms församling utgjorde nu pastorat tillsammans med Stora Malm.

1 januari 2002 sammanslogs Katrineholm och Stora Malm till Katrineholms-Stora Malms församling och 1 januari 2006 blev Nävertorp-Östra Vingåker en gemensam församling.

Den 1 januari 2010 bildades nya Katrineholmsbygdens församling då samtliga församlingar i Katrineholms kyrkliga samfällighet (och samtliga församlingar utom Björkvik i Katrineholm) blev en ny storförsamling bestående av de tidigare församlingarna:
Katrineholm-Stora Malm, Nävertorp-Östra Vingåker, Julita, Floda, Sköldinge, Lerbo

Pastorat
-1960 Stora Malm
1961 Stora Malm och Katrinehom
1962- Stora Malm och Östra Vingåker

Stift
Strängnäs

Härad
Oppunda

Katrineholms Kommun                                                                                                     

Katrineholm-St Malms Hembygdsförening

Foto: Christer Forss

Site Footer