kfvkyrkamellosaLilla Mellösa socken

Namn
-1933 Lilla Mellösa
1933-08-25- Mellösa

Pastorat
1933-1939 Lilla Mellösa (Mellösa) och Flen
1940- Eget pastorat

Stift
Strängnäs

Härad
Villåttinge

Förväxla ej med St Mellösa utanför Örebro

Flens kommun

Mellösa Hembygdsförening

Foto: Christer Forss

Site Footer