kfvkyrkahyltingeHyltinge socken

Pastorat
Helgesta och Hyltinge

Stift
Strängnäs

Härad
Villåttinge

Pastorat: Helgesta

Flens kommun

Hyltinge Hembygdsförening

Foto: Christer Forss

Site Footer