kfvkyrkadunkerDunker socken

Pastorat
-1947 Dunker och Lilla Malma
1948- Lilla Malma och Dunker

Stift
Strängnäs

Härad
Villåttinge

Flens kommun

Dunkers Hembygdsförening

Foto: Christer Forss

Site Footer